A magyar kultúra napjára emlékeztünk

Címkék: Események

„Az élet fő célja – tett; s tenni magában vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy!”
(Kölcsey Ferenc)

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be Csekén a Himnusz kéziratát. Iskolánkban hagyományosan rádiós műsorral idézzük fel a magyar kultúra jelentőségét, szerepét a mindennapjainkban. Idén a 12. c osztály adta elő a műsort osztályfőnökük, Kozák Attila tanár úr vezetésével. A műsor újszerű módon közelítette meg a kultúra kérdését, és a Szatmárcseke környékének gasztronómiáját feldolgozó televíziós sorozat alapján készült hangjáték segítségével mutatta be a magyar kultúra részét képező, régi magyar ízek világát.

Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke így fogalmaz:

„A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha feladataink jegyében számvetést készítünk, vagy legalábbis kijelöljük önmagunknak - ki-ki önmagának -, hogy milyen módom kell a ránk hagyott kulturális örökségünkkel felelősséggel bánni. S ezt tovább kell adnunk az utánunk következő nemzedéknek, annak a nemzedéknek, amelynek nevelésében szerepünk óriási. Hiszen nekünk kell az értékes mintát felmutatni, hogy a kultúra értékeit becsülni kell; hogy törvényei szerint kell élnünk, és tanulságait érvényesíteni kell.
Mert ez a kultúra nemcsak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is, olyan erkölcsöt, amely elé a magyar jelző bátran kitehető.”