Álláspályázati kiírás

Címkék: Friss hírek

A gimnázium pályázatot hirdet kémia szakos tanári állásra.

Siófoki Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátyás Király Gimnázium

kémia szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8640 Fonyód, Hunyadi J. utca 3.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kémia tantárgy tanítása


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • •         Egyetem, kémia szakos tanár,
 • •         magyar állampolgárság
 • •         büntetlen előélet
 • •         cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         Egyetem, bármely szakos tanár (elsősorban biológia szakos tanári végzettség),


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         szakmai önéletrajz
 • •         motivációs levél
 • •         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • •         hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására
 • •         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bántó Zsuzsanna intézményvezető nyújt, a 06/85/561-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •     Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Mátyás Király Gimnázium 8640 Fonyód, Hunyadi J. utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/142/03007-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kémia szakos tanár.

és

 • •     Elektronikus úton Bántó Zsuzsanna intézményvezető részére a titkarsag@liveedu.matyas-fonyod.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • •      Személyesen: Bántó Zsuzsanna intézményvezető, Somogy megye, 8640 Fonyód, Hunyadi J. utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.matyas-fonyod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv fel