fakultációk

FAKULTÁCIÓS tájékoztató szülőknek

Általánosságban:

 • 2 tantárgy választható – ahol általában magasabb szintű képzés folyik az órán,
 • 3. fakultációs tantárgy lehet a rajz és vizuális kultúra, mivel ez délutánonként van
 • emelt szintű érettségi vizsgára készít fel a tantárgyak többsége, egyes, általában a készség tárgyak esetében közép szintű érettségi vizsgára,

Tantárgyakra vonatkozóan:

 • nem emelt szintű képzést biztosítunk:
  • testnevelés,
  • rajz és műalkotások elemzése,
  • ének-zene tantárgyakból.
 • informatikából mind a két szintre felkészítünk fakultáció keretében:
  • emelt szintű képzés ajánlott azoknak akik korábban ilyen tagozatosok voltak, informatikánál, ha az ECDL teljes vizsgájuk megvan, (nyelvi előkészítősök)
  • közép szintű vizsgára való felkészítés a többieknek ajánlott.
 • tantárgyanként 3-3 óra az alapórán felüli óraszám, ha van még alap óra az adott tantárgyból,
 • minden tantárgyat felajánlunk fakultációs tantárgyként, viszont csak azok indulnak be, ahol a jelentkezők száma eléri, vagy meghaladja a 8 főt, ill. esetenként csökkentett óraszámban kisebb létszámmal (5 fő).

Jogi oldala :

 • a jelentkezést a szülőnek és a tanulónak is alá kell írnia,
 • ettől kezdve ez kötelező tantárgynak számít,
 • 1 évig nem módosítható a választás, vagy csak nagyon indokolt esetben, írásbeli kérelemre igazgatói engedély alapján,
 • a 11. osztály végén újra megkérdezzük a tanulókat, amikor is vagy megerősítik korábbi választásukat, vagy módosítja azt, ilyenkor célszerű az adott tantárgyat tanító tanárral ezt előre megbeszélni.

Fakultáció típusai:

a) idegen nyelvi:

 • itt alapórában is és a faktos csoportban is ugyanazzal a tanárral dolgoznak heti 6 órában,

b) többletórás fakt:

 • a többi közismereti tantárgy idetartozik,
 • alapórában az osztállyal együtt dolgoznak,
 • csak faktos órán vannak külön csoportban,
 • faktos órán más tananyagot és általában más tanártól tanulnak,
 • mindkét órán kapott érdemjegy egy közös osztályzatként kerül értékelésre.

A fakultáció választásának jelentősége:

 • Nem felzárkóztató képzés folyik itt!
 • a szabadon választott 5. kötelező érettségi tantárgyra való felkészülés,
 • a felsőoktatási intézményben való továbbtanulás sikerességének megalapozása.

Fakultáció a továbbtanulás, azaz a felvételi szempontjából:

 • a felsőoktatási intézmények szakcsoportokba kerültek besorolásra – felvi.hu
 • a szakirányt most célszerű megválasztani,
 • minden felsőoktatás intézmény 2 érettségi tantárgyat ír elő a pontszámítás szempontjából, a felsőoktatási törvény módosításának tervezete szerint emelt szintű vizsga lesz az elvárt.
 • viszont 2 kötelező érettségi tantárgyat akkor célszerű faktként választani, ha abból emelt szintű érettségi vizsgát kíván tenni a tanuló,
 • csak a szakirány szerint előírt tantárgyak emelt szintű érettségi vizsgájáért jár a többlet pont,
 • ha valaki emelt szintű képzésen vesz részt, attól még nem kötelező neki emelt szinten érettségiznie.
 • SNI – választania kell a felmentett tantárgy helyett egy másikat, + 1 tantárgy még kell!

FAKTOK CSOPORTBA SOROLÁSA

„A” fakt.

„B” fakt

Magyar

Történelem

Matematika

Fizika

Biológia

Informatika E

Földrajz

Kémia

Testnevelés

Gazdasági ismeretek

Informatika K

Angol

Angol E

Német

Német E

Informatika középszintű érettségi előkészítő

Földrajz érettségi előkészítő

Gazdasági ismeretek

Testnevelés

Rajz

Ének

Márciusban a tanulói tájékoztatás után előzetes fakt jelentkezés:

§ itt 3 fakultációt lehet sorrendiséggel együtt megjelölni,

§ ez még nem kötelez semmire, de felelősséggel kell jelölni, mert ez alapján történik az „A” és „B” oszlopos besorolás.

Áprilisban kell leadni a végleges jelentkezést!

Szakcsoportok besorolása:

Agrár képzési terület

Érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika v.idegen nyelv (angol, német) v. informatika v. kémia, v. matematika, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.

Két középszintű érettségi tárgyat kell választani a jelentkezőnek. Az alkalmazott zoológus szakon a biológia és kémia kötelező.

Bölcsészettudomány képzési terület

Érettségi vizsgatárgyak: közül kettőt kell választani

tantárgyi szak esetén: középszintű magyar vagy történelem és idegen nyelv;

modern filológia szak esetén: emelt szintű megfelelő idegen nyelv és egy másik középszintű idegen nyelv,

ókori és keleti filológia: középszintű magyar v. történelem és egy megfelelő idegen nyelv,

pedagógia és pszichológia: középszintű angol, v. biológia, v. francia, v. történelem vagy magyar, vagy matematika, v. német, v. orosz

szabad bölcsészet szak esetén: középszintű történelem vagy magyar és idegen nyelv v. mozgókép és médiaismeret, v. művészettörténet;

Informatika képzési terület

Érettségi vizsgatárgyak: matematika és biológia, v. fizika vagy informatika vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.

Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani.

Jogi és szociális igazgatási képzési terület

Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő (ügyviteli alapismeretek)

Mindkét vizsgatárgyból középszintű vizsga kötelező.

Katonai képzési terület

Érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv v. matematika, v. történelem (katonai gazdálkodási szakon választható szakmai előkészítő tantárgy is)

Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.

Orvosi és egészségtudományi képzési terület

Érettségi tárgyak: biológia és vagy fizika vagy kémia

Két érettségi vizsgatárgy választása kötelező.

Gazdaságtudományok képzési terület

Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek, v. idegen nyelv, v. matematika, v. történelem (pl.:közgáz), vagy a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.

Két középszintű érettségi vizsgatárgy választása kötelező.

Műszaki képzési terület

Érettségi vizsgatárgyak: matematika és v. fizika vagy informatika, v. biológia, v. kémia vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.

Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani.

Pedagógusképzés

Érettségi vizsgatárgy: magyar vagy nemzetiségi nyelv és biológia v. idegen nyelv, v. matematika, v. történelem, v. szakmai előkészítő tárgy

A magyar v. nemzetiségi nyelv középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.

Természettudomány képzési terület

Vizsgatárgyak: biológia, v. földrajz, v. fizika, v. kémia, v. matematika, v. természettudomány, v. a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.

Kettő középszintű érettségi vizsgatárgyakat kell választani.