tagozatok

MÁTYÁS KIRÁLY GIMNÁZIUM

OM azonosító: 034145

Általános adatok:

Iskola neve: Mátyás Király Gimnázium

Elérhetősége: 8640 Fonyód, Hunyadi János utca 3.

Tel.: 85/561-960

Fax: 85/561-966

E-mail: iskola@liveedu.matyas-fonyod.hu

Internet: www.matyas-fonyod.hu

Igazgató: Bántó Zsuzsanna

Pályaválasztási felelős: Hosszú Zoltánné

Induló osztályok száma: 4

Képzési idő: 4 év

 

Nyílt napok:

 • 2018. november 9. 8,00 – 12,30 óra között;
 • 2018. november 23. 8,00 – 12,30 óra között.

Speciális tanulmányi területek (tagozatok) és belső kódjaik:

A)  Humán jellegű képzés

Ebben az osztálytípusban a magyar irodalom és a történelem tantárgyakat csoportbontásban tanulják a képzési csoportnak megfelelően.

 • Általános képzésű csoport (12 fő) Tagozatkód: 0001

Ajánljuk a csoporttípust azoknak, akiknek még nincs határozott továbbtanulási elképzelésük. Az ebben a csoportban tanulók a közismereti tantárgyak alapozásához megerősítést kapnak. Az első idegen nyelv a német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv. Emelt szintű oktatás a 11-12. évfolyamon választható.

 • Humán képzésű csoport (16 fő) Tagozatkód: 0002

Ebbe a csoporttípusba azok jelentkezését várjuk, akik jogi, államigazgatási, tanári, bölcsész, tanítói, vagy ezekhez hasonló területeken kívánják tanulmányaikat folytatni.

A csoport emelt szinten tanulja a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, többlet órát kapnak történelem tantárgyból.

 

B)  Idegen nyelvi képzés

Azokat várjuk ezen osztálytípusokba, akik elkötelezettek az idegen nyelv tanulása iránt. Ajánljuk azoknak, akik fordítói, vendéglátóipari, külkereskedelmi, nemzetvédelmi vagy nyelvtanári pályára készülnek, illetve még nincs határozott irányú továbbtanulási elképzelésük, de a lehetséges továbbtanulásukat idegen nyelvi szempontból kívánják megalapozni.

 • Emelt szintű német nyelvoktatás (12 fő) Tagozatkód: 0003

Ezen a képzési területen a második idegen nyelv az angol nyelv.

 • Emelt szintű angol nyelvoktatás (28 fő) Tagozatkód: 0004

Erre a képzési területre beiskolázott diákok kezdő és haladó/középhaladó csoportban tanulják az idegen nyelvet, második idegen nyelv a német vagy a spanyol nyelv.

 

C) Reál jellegű képzés

Ajánljuk az osztálytípust azoknak a pályaválasztóknak, akik a matematika, valamint a műszaki-, társadalom-, közgazdasági-, természettudományos területek iránt érdeklődnek, mérnöki, gazdasági, pénzügyi, egészségügyi pályákra készülnek.

 • Emelt szintű matematika (14 fő) Tagozatkód: 0005

Az emelt szintű matematikaoktatás mellett az angol nyelvből biztosítunk magasabb óraszámot. A második idegen nyelv a német nyelv.

 • Biológia-kémia képzésű csoport (14 fő) Tagozatkód: 0006

Ebben a csoportban emelt óraszámban tanulják a biológia, a kémia tantárgyakat.

D)  Nyelvi előkészítő képzés

A felsőoktatási felvételi követelmények és a biztos informatikai készségek fontossága miatt ajánljuk a nyelvi előkészítő évfolyamot angol és német nyelvből haladó tanulóknak.

A képzési terület célja:

 • 10. év végén előrehozott középszintű érettségi vizsga a célnyelvből;
 • 10. év végén előrehozott középszintű érettségi vizsga informatikából (ezzel teljesítve a kötelezően választható érettségi tantárgy vizsgakövetelményeit);
 • 10-11. évfolyamon a középfokú nyelvvizsga sikeres teljesítése (tanulói igény esetén felkészítés a felsőfokú nyelvvizsgára);
 • A képzési terv lehetőséget biztosít arra, hogy a 11-12. évfolyamon több idő jusson a tanulóknak a felsőoktatási felvételi tantárgyakra.
 • Angol nyelvi előkészítő (14 fő) Tagozatkód: 0007

Haladó szintről indul az angol nyelvi képzés. Informatika tantárgyból előre hozott érettségi  vizsgára való felkészítést biztosítunk. A második idegen nyelvet a nyelvi előkészítő évfolyamot követően kezdik el tanulni. További emelt szintű oktatás a 11-12. évfolyamon választható.

 • Német nyelvi előkészítő (14 fő) Tagozatkód: 0008

Haladó szintről indul a német nyelvi képzés. Informatika tantárgyból előre hozott érettségi  vizsgára való felkészítést biztosítunk. A második idegen nyelvet a nyelvi előkészítő évfolyamot követően kezdik el tanulni. További emelt szintű oktatás a 11-12. évfolyamon választható.

 

Megjegyzés:

Valamennyi képzési csoportban, tagozaton csoportbontásban tanulják a matematikát, az idegen nyelvet, az informatikát. Az emelt szintű idegen nyelvi csoportok kialakítása szintfelméréssel történik.

A második idegen nyelv tanulása a 9. évfolyamtól kötelező.

A 0004-es tanulmányi területen a spanyol nyelvoktatás csak megfelelő számú jelentkező esetén indul el.

Kollégiumi elhelyezés biztosított valamennyi igénylőnek.

 


FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE


Az általános felvételi eljárás szerint: Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanévben a tanév rendjéről 2. számú mellékletében közzétett „A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben” foglaltak alapján kerül megszervezésre.

Felvételi vizsgák:

Mindegyik tagozatra a központi írásbeli felvételi vizsga keretében anyanyelvi és matematikai ismeretek felmérése, az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára készült feladatlapok alapján történik.

Jelentkezni az írásbeli felvételi vizsgára írásban a központilag kiadott jelentkezési lappal közvetlenül a felvételi vizsgát szervező intézményben (Mátyás Király Gimnázium 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.) 2018. december  7-ig kell.

Írásbeli ideje, helye: 2019. január 19., 10 h

(pótnap, igazolás ellenében: január 24., 14 h),

Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi J. u. 3.

Diákigazolványt, személyi azonosító okiratot, kék vagy fekete tollat minden jelentkező hozzon magával! Külön értesítést a felvételi vizsgáról nem küldünk!

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók speciális felvételi eljárása:

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére a szülő által írt kérvénynek és a kérvényben foglaltak alátámasztására a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének csatolása a jelentkezési laphoz. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén, szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének figyelembe vételével az igazgató engedélyezheti a szóbeli helyett írásbeli, vagy az írásbeli helyett szóbeli vizsga letételét, illetve speciális körülmények biztosítását, valamint speciális eszközök használatát a vizsga folyamán. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz, illetve a tanuló szülőjéhez.

Gimnáziumba jelentkező tanulók eredményeinek értékelése

Az értékelés alapjai:

A)    az általános iskolából hozott (5-6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi) eredmények 6 tantárgy alapján: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem és egy természettudományos tárgy (vagy fizika, vagy kémia, vagy biológia, vagy földrajz, vagy természetismeret) %-os eredménye;

B)    a felvételi során anyanyelvi ismeretekből elért  %-os eredmény;

C)    a felvételi során matematikai ismeretekből elért  %-os eredmény;

D) a szóbeli vizsgán elért %-os eredmény, csak a nyelvi előkészítő csoportoknál;

Az általános (0001), a humán (0002) képzésű csoportokban, az emelt szintű idegen nyelvi (0003, 0004) tagozatokon a B) pontbeli eredmény 50 %-ban, az A) és C) pontbeli eredmény 25 - 25%-ban kerül beszámításra.

Az emelt szintű matematika (0005), és a biológia-kémia képzésű (0006) csoportokban a C) pontbeli eredmény 50%-ban, az A) és B) pontbeli eredmény 25 – 25 % -ban kerül beszámításra.

A nyelvi előkészítő csoportokban (0007, 0008) az A), B), C), D) pontbeli eredmények 25-25%-ban kerülnek beszámításra.

Így előfordul, hogy a több tagozatra jelentkező tanuló az egyes tagozatokon eltérő módon kerül rangsorolásra.

Az egységes írásbeli vizsga eredménye személyesen, (tanuló vagy szülő), illetve meghatalmazással vehető át 2019. február 6-án 8-16 óráig az iskola klubtermében. Ugyanitt lehetőség van a javított dolgozatokba való betekintésre.

Szóbeli vizsgát a nyelvi előkészítőre jelentkezetteknek (0007,0008) 2019. február 23-án 10,00 órától tartunk! A szóbeli vizsga témái az alábbi linkeken elérhetőek.

Témakörök 0. évfolyam-angol.pdf (52196 bájt)

Témakörök 0. évfolyam-német.pdf (156042 bájt)

Mindegyik tagozatra az eredmények alapján elkészült rangsorok nyilvánosságra kerülnek, ezért lehetőség van arra, hogy a nyilvánosságra hozatal ne az oktatási azonosítószámmal, hanem jeligével történjen. A jeligét a tanulói jelentkezési lapon kell feltüntetni.