tagozatok

MÁTYÁS KIRÁLY GIMNÁZIUM

OM azonosító: 034145

Általános adatok:

Iskola neve: Mátyás Király Gimnázium

Elérhetősége: 8640 Fonyód, Hunyadi János utca 3.

Tel.: 85/561-960

Fax: 85/561-966

E-mail: iskola@liveedu.matyas-fonyod.hu

Internet: www.matyas-fonyod.hu

Igazgató: Bántó Zsuzsanna

Pályaválasztási felelős: Hosszú Zoltánné

Induló osztályok száma: 4

Képzési idő: 4 év

 

Nyílt napok:

  • 2017. november 10. 8,00 – 12,30 óra között;
  • 2017. november 24. 8,00 – 12,30 óra között;
  • 2017. december 1. 8,00 - 12,30 óra között.

Speciális tanulmányi területek (tagozatok) és belső kódjaik:

A)  Humán jellegű képzés (28 fő)

Ebben az osztálytípusban a magyar irodalom és a történelem tantárgyakat csoportbontásban tanulják a képzési csoportnak megfelelően.

  • Általános képzésű csoport (12 fő) Tagozatkód: 0001

Ajánljuk a csoporttípust azoknak, akiknek még nincs határozott továbbtanulási elképzelésük. Az ebben a csoportban tanulók a közismereti tantárgyak alapozásához megerősítést kapnak. Az első idegen nyelv a német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv.

  • Humán képzésű csoport (16 fő) Tagozatkód: 0002

Ebbe a csoporttípusba azok jelentkezését várjuk, akik jogi, államigazgatási, tanári, bölcsész, tanítói, vagy ezekhez hasonló területeken kívánják tanulmányaikat folytatni.

A csoport emelt szinten tanulja a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, többlet órát kapnak történelem tantárgyból.

 

B)  Idegen nyelvi képzés

Azokat várjuk ezen osztálytípusokba, akik elkötelezettek az idegen nyelv tanulása iránt. Ajánljuk azoknak, akik fordítói, vendéglátóipari, külkereskedelmi, nemzetvédelmi vagy nyelvtanári pályára készülnek, illetve még nincs határozott irányú továbbtanulási elképzelésük, de a lehetséges továbbtanulásukat idegen nyelvi szempontból kívánják megalapozni.

  • Emelt szintű német nyelvoktatás (18 fő) Tagozatkód: 0003

Ezen a képzési területen a második idegen nyelv az angol nyelv.

  • Emelt szintű angol nyelvoktatás (40 fő) Tagozatkód: 0004

Erre a képzési területre beiskolázott diákok kezdő és haladó/középhaladó csoportban tanulják az idegen nyelvet, második idegen nyelv a német vagy a spanyol nyelv.

 

C)  Reál jellegű képzés (28 fő)

Ajánljuk az osztálytípust azoknak a pályaválasztóknak, akik a matematika, valamint a műszaki-, társadalom-, közgazdasági-, természettudományos területek iránt érdeklődnek, mérnöki, gazdasági, pénzügyi, egészségügyi pályákra készülnek.

  • Emelt szintű matematika - angol nyelv (14 fő) Tagozatkód: 0005

Az emelt szintű matematikaoktatás mellett az angol nyelvből biztosítunk magasabb óraszámot. A második idegen nyelv a német nyelv.

  • Reál képzésű csoport (14 fő)                                        Tagozatkód: 0006

Ebben a csoportban magasabb óraszámban tanulják a biológia, a fizika, a kémia és a matematika tantárgyakat.

Megjegyzés:

Valamennyi képzési csoportban, tagozaton csoportbontásban tanulják a matematikát, az idegen nyelvet, az informatikát. Az emelt szintű idegen nyelvi csoportok kialakítása szintfelméréssel történik.

A 0004-es tanulmányi területen a spanyol nyelvoktatás csak megfelelő számú jelentkező esetén indul el.

Kollégiumi elhelyezés biztosított valamennyi igénylőnek.


FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE


Az általános felvételi eljárás szerint: Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanévben a tanév rendjéről 2. számú mellékletében közzétett „A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben” foglaltak alapján kerül megszervezésre.

Felvételi vizsgák:

Mindegyik tagozatra a központi írásbeli felvételi vizsga keretében anyanyelvi és matematikai ismeretek felmérése, az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára készült feladatlapok alapján történik.

Jelentkezni az írásbeli felvételi vizsgára írásban a központilag kiadott jelentkezési lappal közvetlenül a felvételi vizsgát szervező intézményben (Mátyás Király Gimnázium 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.) 2017. december  8-ig kell.

Írásbeli ideje, helye: 2018. január 20., 10 h

(pótnap, igazolás ellenében: január 25., 14 h),

Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi J. u. 3.

Diákigazolványt, személyi azonosító okiratot, kék vagy fekete tollat minden jelentkező hozzon magával! Külön értesítést a felvételi vizsgáról nem küldünk!

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók speciális felvételi eljárása:

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére a szülő által írt kérvénynek és a kérvényben foglaltak alátámasztására a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének csatolása a jelentkezési laphoz. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén, szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének figyelembe vételével az igazgató engedélyezheti a szóbeli helyett írásbeli, vagy az írásbeli helyett szóbeli vizsga letételét, illetve speciális körülmények biztosítását, valamint speciális eszközök használatát a vizsga folyamán. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz, illetve a tanuló szülőjéhez.

Gimnáziumba jelentkező tanulók eredményeinek értékelése

Az értékelés alapjai:

A)    az általános iskolából hozott (5-6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi) eredmények alapján számolt  - készségtárgyak nélküli %-os eredmény;

B)    a felvételi során anyanyelvi ismeretekből elért  %-os eredmény;

C)    a felvételi során matematikai ismeretekből elért  %-os eredmény;

Az általános (0001), a humán (0002) képzésű csoportokban, az emelt szintű idegen nyelvi (0003, 0004) tagozatokon a B) pontbeli eredmény 50 %-ban, az A) és C) pontbeli eredmény 25 - 25%-ban kerül beszámításra.

Az emelt szintű matematika - angol nyelv (0005), és a reál képzésű (0006) csoportokban a C) pontbeli eredmény 50%-ban, az A) és B) pontbeli eredmény 25 – 25 % -ban kerül beszámításra.

Így előfordul, hogy a több tagozatra jelentkező tanuló az egyes tagozatokon eltérő módon kerül rangsorolásra.

Az egységes írásbeli vizsga eredménye személyesen, (tanuló vagy szülő), illetve meghatalmazással vehető át 2018. február 1-én 8-16 óráig az iskola klubtermében. Ugyanitt lehetőség van a javított dolgozatokba való betekintésre.

Mindegyik tagozatra az eredmények alapján elkészült rangsorok nyilvánosságra kerülnek, ezért lehetőség van arra, hogy a nyilvánosságra hozatal ne az oktatási azonosítószámmal, hanem jeligével történjen. A jeligét a tanulói jelentkezési lapon kell feltüntetni.