Rádiós megemlékezés október 6-án

Címkék: Események

Iskolánk hagyományainak megfelelően rádiós műsorral emlékeztünk az aradi vértanúk kivégzésére.

„A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a' hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgotha porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanuk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a' magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!”


(Kossuth Lajos)

 

 

Iskolánk hagyományainak megfelelően rádiós műsorral emlékeztünk az aradi vértanúk kivégzésére. A műsort  Pusztai Ágnes tanárnő állította össze, és a 11.a osztály tanulói adták elő: Knezics Marcell, Molnár Angyal, Papp Máté, Simon Kristóf, Soós Veronika és Vörös Kiara. Kémenes Dániel és  Veiszner Dávid 11.c osztályos tanulók vágták meg és rögzítették a szöveget és a zenei betéteket.

 

 

Ady Endre: Október 6.

 

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

 

Aradi13.jpg