Március idusára emlékeztünk

Címkék: Események

Rendhagyó módon, egy hosszabb rádiós műsor keretében emlékeztünk meg az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójáról.

1848-ban a forradalmi hullám Párizsból indulva érte el Bécset, majd március 15-én Pesten is kitört a radikális ifjúság által vezetett forradalom. Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál és a többi fiatal értelmiségi szervezte a pesti megmozdulást, amelynek tervét a Pilvax kávéházban dolgozták ki. A forradalmi események közül emlékezetes Landerer Lajos nyomdájának lefoglalása, a Tizenkét pont és a Nemzeti dal kinyomtatása, a Nemzeti Múzeum kertjébe meghirdetett gyűlés, amelyen tízezren vettek részt, Táncsics Mihály kiszabadítása börtönéből, valamint a Nemzeti Színház esti előadása, ahol Katona József Bánk bánjával ünnepelt a közönség. A forradalom Pesten vérontás nélkül zajlott. A bécsi udvar kinevezte gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek, az áprilisi törvények pedig lehetőséget adtak a polgári fejlődésre a majdnem teljesen önálló Magyarország számára.

Nemzeti ünnepünk mindig alkalmat ad arra, hogy a mai fiatalság elgondolkodjon a régi nagyjaink dicső tetteiről. Példaértékű az, ahogyan elődeink a haza érdekében óriási elszántsággal tették a dolgukat, akár az életüket is feláldozva. Számunkra példaképekké lettek, hiszen egy szebb jövőért küzdöttek. A ma élő generációk pedig büszkék lehetnek rájuk. Igazán méltók úgy lehetünk az emlékükhöz, ha mi is megtesszük azt, ami tőlünk telik, és munkánkkal, tehetségünkkel hazánk további fejlődéséhez járulunk hozzá.

A műsort Babina Edit és Mátrainé Janity Zita tanárnők állították össze, és a 9. b osztály tanulói adták elő: Bodócs Marcell, Csonták Kornélia, Gáspár Dániel, Huber Lili és Kiss Laura Kitti.