Intézményi protokoll a covid vírus járvány idejére

Címkék: Friss hírek

2020. szeptember 1-jétől visszavonásig érvényes

 

1. Az intézménybe való beléptetés

(A dupla ajtó kinyitásával a tumultus elkerülésére)

a) Kötelező a  maszk viselése mind a diákoknak, mind a tanároknak, valamint az intézménybe érkező személyeknek az intézménybe lépéskor, ill. az épületben való mozgáskor. A tanórákon a maszk viselése nem kötelező.

b) Minden diák, minden dolgozó és  mindenki, aki az intézménybe,  köteles nyilatkozat tenni a tünetmentességről. Ezt a nyilatkozatot 2020. szeptember 1-jén alá kell íratni a diákokkal és a dolgozókkal.

c) Újra kell nyilatkozni a tünetmentességről, ha valaki betegség miatt hiányzott vagy betegszabadságon, ill. más okból hiányzott az iskolából.

d) Az intézményben a bejáratnál, a mellékhelyiségekben, a termekben elhelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott.

2. Az étkezés (menza, büfé, automata)

a) Ajánljuk, hogy minél többen hozzanak magukkal otthonról enni- és innivalót.

b) Mindenki a saját ételét/italát fogyassza! Kerülni kell az egymás ételéből, italából való közös fogyasztást.

c) A büfé 1.2.3. szünetben üzemel, a sorban állásnál ügyeljünk 1,5m távolság betartására (erre jelzőcsíkok is figyelmeztetnek).

d) Ugyanez vonatkozik az ital- és snack automatáknál, ill. a menza előtti sorban állásnál.

e) A menzadíj fizetése utalással történjen.

3. Az óraközi ügyelet

Az előírások betartása és betartatása mindenki számára elengedhetetlenül szükséges, ezért az óraközi szünetekben ügyeletes tanárok gondoskodnak a szabályok betartásáról.

Az 1-4. óra utáni szünetben lehetőségük van a diákoknak az udvaron tartózkodni (a maszkviselés a szabadban nem kötelező), az udvaron a testnevelő tanárok biztosítják a felügyeletet.

4. A termek fertőtlenítése és szellőztetése a szünetekben

A termeket (asztalok, kilincsek, padok, székek, eszközök) fertőtlenítjük a központi intézkedési terv előírásai szerint.

Ennek biztosítása érdekében a takarítók munkarendjének megváltoztatására kerül sor:       1 fő 07:00 3 fő 08:30ra – 16:30ig.

A szellőztetésre az órát tartó tanár figyeljen oda!

5. A 3 kötelező testnevelés órából kedvezőtlen időjárás esetén 2 gyakorlati és 1 elmélet (tantermi) órát tartunk a csoportosulás elkerülése érdekében, valamint a gyakorlati foglalkozásokat állandó edzőpartnerrel biztosítjuk. A gyakorlati testnevelés órákat a szabadban tartjuk. Úszás órákat átmenetileg nem tartunk.

6. Az ének-zene tanórákon mellőzzük az éneklést.

7. A köszönéskor kerülni kell a testi kontaktust (kézfogás, ölelkezés, puszi)!

8. A szülői értekezletet online formában tartjuk, a kiírt időpontban (okt.16-án), egységesen, egyénileg választott felületen (pl.: skype).

9. Az írásbeli, papír alapú dolgozatokat a tanulók egyenként helyezzék el a tanári asztalon (elkerülve egymás dolgozatának érintését), a javítás megkezdése előtt tárolásra a II. emeleti raktár termet biztosítjuk.

10. Az októberi diáknapot a 2. félévben rendezzük meg, időpontját a későbbi szabályozások függvényében határozzuk meg.

11. Szalagavató ünnepségünk időpontját áthelyezzük 2021. február 26-ra.

12. A betegség tüneteinek észleléskor az érintett személy az orvosi szobában kerül elkülönítésre, egyúttal:

a) az iskolaorvost értesítjük,

b) az iskolaorvos kezdeményezi az érintett személy további ellátását,

c) a szülő értesítésre kerül, de a tanuló a felügyeletet az iskolaorvos engedélyével hagyhatja el.

13. A bejárati és a folyosókon a maszk használatára piktogram figyelmeztet.

14. A versenyek és a 8. évfolyamosok tehetséggondozó foglalkozásai továbbá a délutáni szakkörök a központi intézkedésektől függően kerülhetnek megszervezésre.

15. Megkérjük a szülőket, hogy gyermekük, ill. velük szoros kapcsolatban lévő személy coronavirus gyanúja, betegsége esetén tájékoztassa gyermekük osztályfőnökét vagy a titkárságot az alábbi módok egyikén:

a) osztályfőnök által megadott elérhetőségen

b) titkárság: tel.: 85/561-960 email: titkarsag@liveedu.matyas-fonyod.hu

16. Az eljárásrend kihirdetésre kerül a kollégák számára, a diákok és a szülők számára az osztályfőnökök közvetítésével (honlap, KRÉTA).