Iskola

A fonyódi gimnáziumot 1961-ben alapították. Az alapítás óta eltelt éveket gyors fejlődés jellemzi, látványosan javultak az oktatás tárgyi feltételei:-szakszertárakkal, -szemléltető eszközökkel, -korszerűen felszerelt szaktantermekkel, -multimédiás oktatótermekkel rendelkezik az intézmény, -a pályázati tevékenységnek köszönhetően 2011-től aktívtáblákkal és tanulói laptopokkal bővült az oktatás feltételrendszere.

A tárgyi fejlesztéssel párhuzamosan alakultak ki azok a területek, amelyek máig meghatározzák az iskola oktatási struktúráját: a színvonalas általános képzés mellett az idegen nyelvek (angol-német) oktatásának, a matematikának, informatikának, kémiának és biológiának jut kiemelkedő szerep.

Harminc éven át 1978-tól 2008-ig az iskolában a gimnáziumi osztályok mellett postaforgalmi szakközépiskola is működött. 2008. augusztus 4-től a postaforgalmi szakközépiskolai képzés telephelye lett az intézmény.

A Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma rangot szerzett magának a környező települések iskolaválasztói között. Ez az itt folyó színvonalas oktató-nevelő munkának, az itt tanítók szakmai felkészültségének köszönhető.

S hozzájárult ehhez az iskola nevelési alapelve: a hagyományos gyermekközpontúság; valamint azon a személyiségfejlesztő lehetőségek, amelyekkel a diák művészi hajlamait, fizikai teljesítőképességét fejlesztheti ezekre az iskola művészeti csoportjaiban és sportrendezvényein van lehetőség.

A Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma meghatározó értékeivel – TUDOMÁNYOSSÁG – EMBERKÖZPONTÚSÁG – MŰVÉSZETPÁRTOLÓ és ALKOTÓTEVÉKENYSÉG – SPORTSZERETET – HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKTISZTELET – játszik jelentős szerepet.

aula